Przejdź do treści

Nowe programy podyplomowe dla nauczycieli dostępne od jesieni 2022!

Oferta studiów podyplomowych WSTiE została rozbudowana i poszerzona o nowe specjalistyczne studia kwalifikacyjne skierowane do pedagogów. Edukacja włączająca, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, Pedagogika szkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) to programy, które pozwolą zyskać nowe kompetencje oraz zwiększyć skuteczność pracy dydaktycznej.

Kto i jak może skorzystać?

Wszystkie 4 nowe kierunki podyplomowe:

  • Edukacja włączająca
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
  • Pedagogika szkolna
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

zostały stworzone z myślą o pracownikach sektora oświaty, którzy w swojej pracy zawodowej muszą posiadać dodatkowe, specjalistyczne kompetencje. Słuchacze będą mogli je nabyć pod okiem doświadczonych wykładowców akademickich, mających szerokie doświadczenie w przygotowywaniu kadr pedagogicznych (w szczególności w zakresie pedagogiki specjalnej w jej różnych obszarach). Studia, trwające 3 semestry, pozwolą na przygotowanie się do pracy w zawodzie pedagoga szkolnego oraz jako specjalista w zakresie pedagogiki włączającej, terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagogiki. Wszystkie programy są zgodne z obowiązującymi przepisami oświatowymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli oraz kwalifikacji wymaganych od pedagogów.

Dlaczego warto?

Jak wynika z najnowszych badań, w placówkach oświatowych brakuje znacznej liczby specjalistów przygotowanych do pracy w obszarze pedagogiki szkolnej i specjalnej. Zjawisko to wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela, która nakazuje dostosowanie liczby zatrudnionych nauczycieli specjalistów (w tym psychologów, pedagogów, logopedów) do liczby uczniów. Problem dodatkowo zyskuje na znaczeniu w obliczu pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, a więc w sytuacjach generujących znaczny stres, z którym uczniowie nie są w stanie sobie poradzić. Specjaliści podkreślają, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest niezbędna, a osoby posiadające kompetencje do jej świadczenia staną się najbardziej poszukiwanymi na rynku.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do Koordynatora WSTiE ds. Studiów Podyplomowych: lucynajurzak@wste.edu.pl